YOUSSEF!

Algemene speelvoorwaarden.

Technische fiche en speelvoorwaarden

De technische fiche/speelvoorwaarden maken integraal deel uit van een positieve overeenkomst tussen beide partijen. De hierin beschreven voorwaarden en zaken zijn  vereist voor het welslagen van de voorstelling. Gelieve deze grondig door te nemen en/of door te geven aan de persoon die zal instaan voor  de techniek. Bij twijfel kan u altijd bij ons terecht. U vindt allereerst de algemene technische vereisten die bij elk optreden gewenst zijn. Daarnaast de extra technische vereisten uitsluitend nodig indien de betreffende comedian in de line-up staat. Voor sommige voorstellingen bestaat ook een uitgebreide technische fiche. Indien deze fiche nog niet beschikbaar of volledig is wordt deze zo snel mogelijk aan de organisator overgemaakt. Indien blijkt dat u aan deze vereisten niet voldoet kan het contract verbroken worden en kan een schadevergoeding geëist worden!

TECHNIEK ALGEMEEN

 • handmicrofoons mét statief (één onstage en één offstage)
 • Een mengpaneel met voldoende XLR-ingangen, afhankelijk dus van het aantal aan te sluiten micro’s en instrumenten. 
 • Een geluidsversterker, een CD-speler en boxen. 
 • Spots die de artiest(en) en het volledige podium kunnen belichten en gedimd zaallicht.
 • De organisator voorziet minstens 1 technicus die volledig op de hoogte is van de technische installatie en deze bedient.
 • Alle techniek moet geplaatst en getest zijn vóór aankomst van de artiest.

PODIUM

 • Hou er bij de podiumopstelling rekening mee dat iedereen de artiest goed moet kunnen horen en zien.
 •  Een stevig podium (Oppervlakte afhankelijk van de voorstelling of act maar) steeds met een minimum van 4m/4m. 
 • Het podium dient zover mogelijk van de in- en uitgangen, bar, doorgang naar keuken, toiletten, enz... opgesteld te staan..
 •  Het publiek dient dicht bij het podium te zitten. (Max. 2 meter afstand) 
 •  De stoelen dienen naar het podium gericht te staan, ook indien er tafeltjes voorzien zijn. 

BACKSTAGE

 •  Er dient een afzonderlijke, nette en verwarmde ruimte te zijn voor de artiest.

CATERING

 • De organisator voorziet drank en een maaltijd (geen fastfood!) voor de artiest. 
 • Geen alcohol en geen vlees of tofu. Vis mag.

 

ALGEMENE SPEELVOORWAARDEN

 •  De organisator zorgt ervoor dat er geen storende geluiden (Bv.: koffiemachines, soundchecks, andere optredens die duidelijk te horen zijn, spelende kinderen, babbelend of dronken publiek, ...) zijn tijdens de show;
 • Sluit de bar tijdens de voorstelling! Geen drank of eten serveren of afruimen, dit werkt storend, zowel voor de artiest(en) als het publiek;
 • De organisator voorziet iemand die het publiek indien nodig tot stilte maant en om eventueel storend publiek naar buiten te begeleiden;
 • Bij comedy is sfeer/interactie belangrijk dus graag minimum 25 toeschouwers;
 • We raden aan de ruimte af te sluiten (gordijnen dicht, deuren sluiten,...), zaallicht dimmen,... Dit komt de sfeer alleen maar ten goede;
 • We raden ook aan entreegeld te vragen, hoe klein ook. Dit remt mensen af die geen interesse hebben en de show zouden kunnen storen;
 • In geval van 1 artiest voorziet de organisator iemand die de artiest aankondigt.

AANKOMST VAN DE ARTIEST

Op uitzondering van speciale gevallen:

 •  Culturele Centra of andere locaties waar een soloshow gebracht wordt met technische opbouw: 2 uur vooraf.

 Overige:

 • 1 uur op voorhand.

..................................................................

Naar boven